Boeddhisme

Boeddhisme is een pad van spirituele ontwikkeling dat manieren biedt om jezelf zo te veranderen dat kwaliteiten als aandachtigheid, vriendelijkheid en wijsheid deel van je karakter worden. 

In de loop van 25 eeuwen heeft de boeddhistische traditie een schat van methoden ontwikkeld voor degenen die een dergelijk pad willen gaan—een pad dat uiteindelijk leidt tot ontwaken. Ontwaken is de toestand dat de sluiers van onwetendheid die voortdurend ons zicht belemmeren, zijn weggevallen. Dat is een proces dat geleidelijk of in schokken kan gaan, meestal beide afwisselend.

De basale stellingen van de boeddhistische leer zijn rechtdoorzee en praktisch: niets staat vast of bestaat eeuwig; handelingen hebben gevolgen; verandering is mogelijk.

Boeddhisme is niet gericht op een bepaalde groep of een bepaald werelddeel. Hoewel het in het oosten is ontstaan, is het een universele religie. Boeddhisme richt zich tot iedereen, onafhankelijk van afkomst, gender, levensstijl, of wat dan ook.