Vertrouwenspersonen

Triratna
Home » Triratna » Vertrouwenspersonen

Triratna vertrouwenspersonen

Op de website van ons centrum vind je informatie over ons integriteitsbeleid: daarin is vastgelegd dat iedere bezoeker, medewerker of vrijwilliger mag rekenen op een veilige sfeer bij je bezoek of bij de uitvoering van je taken.

Toch kan het gebeuren dat je ervaring in ons centrum vervelend is geweest, je je onheus bejegend hebt gevoeld of dat je iets hebt meegemaakt of gezien dat twijfels bij je oproept of wat echt niet klopte. Wat doe je dan?

Je kunt vanzelfsprekend altijd terecht bij iemand van het centrum, die je goed kent of met wie je hebt samengewerkt. Maar soms richt je je liever op de vertrouwenspersoon – VP -. Hij of zij zorgt ervoor dat je je verhaal kunt vertellen zoals jij dat hebt meegemaakt. In dat contact hoef je je dus niet te verantwoorden of met bewijzen te komen.

Wat kun je van een vertrouwenspersoon verwachten:

We maken onderscheid tussen twee soorten ervaringen:

1. Je hebt zelf een onaangename ervaring gehad, we spreken dan van een klacht.

2. Je hebt iets gezien dat jou niet persoonlijk betrof maar wat je toch onaangenaam vond: een melding.

1. Als het gaat over een eigen ervaring

zal de VP je vragen om te vertellen wat er gebeurd is. Dat helpt je vaak om zelf alles goed op een rij te zetten en te benoemen wat in het gedrag van de ander voor jou niet klopte. De VP zal niets uit het gesprek aan een ander vertellen. Aan het eind van het gesprek overleg je samen welke vervolgstappen je eventueel zou willen nemen. Het is aan jou zelf om dat te besluiten. Bijvoorbeeld: Je gaat zelf met degene die jou onheus heeft bejegend in gesprek, de VP kan met je meegaan naar dat gesprek, of je stapt naar het bestuur of uiteindelijk kun je ook een officiële klacht indienen. In al die gevallen kun je de VP vragen om je daarin bij te staan.

2. Als je iets gezien hebt dat niet klopt,

zal ook dan de VP je vragen om precies te vertellen wat er gebeurde. Dat helpt om voor jezelf vast te stellen wat de angel was in het gebeurde. Ook hierover vertelt de VP niets aan anderen. Ook in dit geval overleg je samen welke opties er zijn voor verdere stappen. Van niets doen/laten rusten tot aan een melding maken bij het bestuur. Ook dan zul je steeds bij alle stappen de VP kunnen vragen om je daarin bij te staan.

De vertrouwenspersoon zal nooit aan anderen vertellen wat hij/zij van jou gehoord heeft. Er is één belangrijke regel om vooraf te weten: als je iets hebt gezien dat een overtreding of misdaad betreft is hij/zij – net als iedere burger – verplicht om dat te melden aan de politie.

En in alle situaties geldt ook: jij bent degene die besluit wat je doet met je klacht of met je melding.